x
Menü
İçerik Menü

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

1: Taraflar

İşbu Sözleşme Aşağıdaki Taraflar Arasında Aşağıda Belirtilen Şartlar Çerçevesinde İmzalanmıştır.

‘ALICI’  (Sözleşmede Bundan Sonra "ALICI" Olarak Anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

‘SATICI’  (Sözleşmede Bundan Sonra "SATICI" Olarak Anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

İşbu Sözleşmeyi Kabul Etmekle ALICI, Sözleşme Konusu Siparişi Onayladığı Takdirde Sipariş Konusu Bedeli ve Varsa Kargo Ücreti, Vergi Gibi Belirtilen Ek Ücretleri Ödeme Yükümlülüğü Altına Gireceğini, Bu Konuda Bilgilendirildiğini Peşinen Kabul Eder.

2: Tanımlar

İşbu Sözleşmenin Uygulanmasında ve Yorumlanmasında Aşağıda Yazılı Terimler Karşılarındaki Yazılı Açıklamaları İfade Edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir Ücret veya Menfaat Karşılığında Yapılan Yada Yapılması Taahhüt Edilen Mal Sağlama Dışındaki h-Her Türlü Tüketici İşleminin Konusunu.

SATICI: Ticari veya Mesleki Faaliyetleri Kapsamında Tüketiciye Mal Sunan veya Hesabına Hareket Eden Şirket.

ALICI: Bir Mal veya Hizmeti Ticari, Mesleki Olmayan Amaçlarla Edinen, Kullanan, Yararlanan Gerçek Yada Tüzel Kişi.

SİTE: SATICI ’ya Ait İnternet Sitesi

SİPARİŞ VEREN: Bir Mal veya Hizmeti SATICI ’ya Ait İnternet Sitesi Üzerinden Talep Eden Gerçek Yada Tüzel Kişi.

TARAFLAR SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI Arasında Akdedilen İşbu Sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe Konu Olan Taşınır Eşyayı ve Elektronik Ortamda Kullanılmak Üzere Hazırlanan Yazılım, Ses, Görüntü ve Benzeri Maddi Malları İfade Eder.

3: Konu

İşbu Sözleşme, ALICININ, SATICI ’ya Ait İnternet Sitesi Üzerinden Elektronik Ortamda Siparişini Verdiği Aşağıda Nitelikleri ve Satış Fiyatı Belirtilen Ürünün Satışı ve Teslimi ile İlgili Olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Hükümleri Gereğince Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Düzenler. Listelenen ve Sitede İlan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatıdır. İlan Edilen Fiyatlar ve Vaatler Güncelleme Yapılana ve Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak İlan Edilen Fiyatlar İse Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.

4: Satıcı Bilgileri

Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

5: Alıcı Bilgileri

Teslim Edilecek Kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-Posta:

6: Sipariş Veren Kişi Bilgileri

Ad / Soyadı / Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

7: Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

1. Malın / Ürün / Ürünlerin / Hizmetin Temel Özelliklerini (Türü, Miktarı, Marka, Modeli, Rengi, Adedi) SATICI ’ya Ait İnternet Sitesinde Yayınlanmaktadır. Satıcı Tarafından Kampanya Düzenlenmiş İse İlgili Ürünün Temel Özelliklerini Kampanya Süresince İnceleyebilir, Kampanya Tarihine Kadar Geçerlidir.

7.2. Listelenen ve Sitede İlan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatıdır. İlan Edilen Fiyatlar ve Vaatler Güncelleme Yapılana ve Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak İlan Edilen Fiyatlar İse Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.

7.3. Sözleşme Konusu Mal veya Hizmetin Tüm Vergiler Dâhil Satış Fiyatı Aşağıda Gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması:

Adet:

Birim Fiyatı:

Ara Toplam:

KDV Dahil:

Kargo Tutarı:

Toplam:

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat Tarihi:

Teslim Şekli:

7.4. Ürün Sevkiyat Masrafı Olan Kargo Ücreti Anlaşmaya Göre SATICI veya ALICI Öder.

8: Fatura Bilgileri

Ad / Soyadı / Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Fatura Sipariş Teslimatı İle Birlikte Adresine Teslim Edilecektir.

9: Genel Hükümler

9.1. ALICI, SATIC I’ya Ait İnternet Sitesinde Sözleşme Konusu Ürünün Temel Nitelikleri, Satış Fiyatı ve Ödeme Şekli ile Teslimata İlişkin Ön Bilgileri Okuyup, Bilgi Sahibi Olduğunu, Elektronik Ortamda Gerekli Teyidi Verdiğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. ALICININ Ön Bilgilendirmeyi Elektronik Ortamda Teyit Etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesinin Kurulmasından Evvel, SATICI Tarafından ALICI 'ya Verilmesi Gereken Adresi Siparişi Verilen Ürünlere Ait Temel Özellikleri Ürünlerin Vergiler Dâhil Fiyatını Ödeme, Teslimat Bilgilerini Doğru, Eksiksiz Olarak Edindiğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

9.2. Sözleşme Konusu Her Bir Ürün 30 Günlük Yasal Süreyi Aşmamak Kaydı ile ALICININ Yerleşim Yeri Uzaklığına Bağlı Olarak İnternet Sitesindeki Ön Bilgiler Kısmında Belirtilen Süre Zarfında ALICI veya ALICININ Gösterdiği Adresteki Kişi veya Kuruluşa Teslim Edilir. Bu Süre İçinde Ürünün ALICI ’ya Teslim Edilememesi Durumunda, ALICININ Sözleşmeyi Feshetme Hakkı Saklıdır.

9.3. SATICI Sözleşme Konusu Ürünü Eksiksiz Siparişte Belirtilen Niteliklere Uygun ve Varsa Garanti Belgeleri, Kullanım Kılavuzları İşin Gereği Olan Bilgi ve Belgeler ile Teslim Etmeyi, Her Türlü Ayıptan Arî Olarak Yasal Mevzuat gereklerine göre  sağlam, Standartlara Uygun Bir Şekilde İşi Doğruluk, Dürüstlük Esasları Dâhilinde İfa Etmeyi Hizmet Kalitesini Koruyup Yükseltmeyi, İşin İfası Sırasında Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyi İhtiyat Öngörülü Hareket Etmeyi Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

9.4. SATICI, Sözleşmeden Doğan İfa Yükümlülüğünün Süresi Dolmadan ALICIYI Bilgilendirmek ve Açıkça Onayını Almak Suretiyle Eşit Kalite ve Fiyatta Farklı Bir Ürün Tedarik Edebilir.

9.5. SATICI, Sipariş Konusu Ürün veya Hizmetin Yerine Getirilmesinin İmkânsızlaşması Halinde Sözleşme Konusu Yükümlülüklerini Yerine Getiremezse, Bu Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Gün İçinde Yazılı Olarak Tüketiciye Bildireceğini 14 Günlük Süre İçinde Toplam Bedeli ALICI ’ya İade Edeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

9.6. ALICI, Sözleşme Konusu Ürünün Teslimatı İçin İşbu Sözleşmeyi Elektronik Ortamda Teyit Edeceğini Herhangi Bir Nedenle Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin Ödenmemesi veya Banka Kayıtlarında İptal Edilmesi Halinde SATICININ Sözleşme Konusu Ürünü Teslim Yükümlülüğünün Sona Ereceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

9.7. ALICI Sözleşme Konusu Ürünün ALICI veya ALICININ Gösterdiği Adresteki Kişi veya Kuruluşa Tesliminden Sonra ALICI 'ya Ait Kredi Kartının Yetkisiz Kişilerce Haksız Kullanılması Sonucunda Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin İlgili Banka veya  Finans Kuruluşu Tarafından SATICI 'ya Ödenmemesi Halinde, ALICI Sözleşme Konusu Ürünü 3 Gün İçerisinde Nakliye Gideri SATICI ’ya Ait Olacak Şekilde SATICI ’ya İade Edeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIYA bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI ’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICININ nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICININ kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına  ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICININ hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICIYA sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICIYA ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICININ kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICIYA aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICIYA tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICIDAN talep edebilir. ALICININ talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICIYA ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICININ bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICININ ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICIYA ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICIYI bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICIYA ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (SPAM, VİRÜS, TRUVA atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICIYA ait internet sitesinin üzerinden, SATICININ kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICIYA yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICIYI bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICININ üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10: Cayma Hakkı

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIYA bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIYI borç altına sokan belgeleri ALICIYA iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICININ kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICININ zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11: Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler

ALICININ isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI ’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, Kişiye Özel Tasarım Olarak Üretilen İsimli Gümüş Altın Modellerde, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12: Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI ’dan talep edebilir ve her koşulda ALICININ borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICININ uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13: Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 28/05/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (iki bin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00 (üç bin) TL  altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00(üç bin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14: Yürürlük

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılım düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.