x
Menü
İçerik Menü

Garanti ve Koşulları

Garantili Orjinal Ürünler

1. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız.

2. Satın aldığınız ürünün garanti kapsamında olması için, kullanım esnasında deforme olmaması, ürünün yamulmaması, zincirin kırılmaması veya bizim haricimizde başka firmaya tamir ettirmeniz esnasında oluşacak ürünün orijinalliğinin bozulması, ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.

3. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 6 aydır.

4. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

6. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; İşçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından tamamı zincirleme sorumludur.

7. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapor belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkanı varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı tamamı zincirleme sorumludur.

8. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili istasyonuna teslim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, Tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

9. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

11. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

12. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

13. Ürünün garanti süresince arızalanması sonucu serviste geçen süre garanti süresine eklenir. Servis süresince veri kaybından servis sorumlu tutulamaz.

Önceliğimiz

E-Ticaretin hızla yayıldığı bu dijital çağda firmamızın ilk önceliği güvenilirliktir. Bizden İnternet üzerinden alışveriş yapan ve kredi kartı İle ödeme gerçekleştiren müşterilerimizin güvenliğini sağlamak en önemli görevimizdir. Bunun için sitemizi çalıştığımız E-Ticaret yazılım şirketi tarafından 256 BİT SSL ile koruma altına almış bulunmaktayız. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmaz. Alışveriş işlemleri sürecinde kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler sitelerimizden bağımsız olarak 256 BİT SSL (Secure Sockets La yer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kayıt edilmediğinden, Üçüncü şahısların herhangi bir şekilde bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Korkumuz

Müşterilerimizi kendi hatamızdan dolayı kayıp etmek. Kaybetme korkusu olmayan insan hiçbir şeyin kıymetini bilemez.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.